Aktualności

WALNE ZGROMADZENIE STOWARZYSZENIA w dniu 18 marzec zostało odwołane !!!!!


Walne Zebranie Stowarzyszenia Pamięci Zawiszy Czarnego zostało odwołane ze względu na niedyspozycje prezesa. O kolejnym terminie zebrania zarząd powiadomi po jego ustaleniu.
Data zamieszczenia: 2018-03-03 20:31